พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถใน รัชกาลที่ 9

previous arrow
next arrow
Slider