ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ มารายงานตัวที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานีในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น… ดาวโหลดประกาศผลที่นี่

หลักฐานที่ต้องนำมารายงานตัวในวันมอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้หลักฐาน ปพ.1-2 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้หลักฐาน ปพ.1-3 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ใช้หลักฐาน ปพ.1-3 พร้อมสำเนา 3 ฉบับ