รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ

 
รายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2567

Download “06.เดือนมีนาคม 2567” 6.-งวด-6-เดือน-มี.ค.-67.pdf – Downloaded 25 times – 45 KB


Download “05.เดือนกุมภาพันธ์ 2567” 5.-งวด-5-เดือน-ก.พ.-67.pdf – Downloaded 7 times – 45 KB


Download “04.เดือนมกราคม 2567” 4.-งวด-4-เดือน-ม.ค.-67.pdf – Downloaded 5 times – 43 KB


Download “03.เดือนธันวาคม 2567” 3.-งวด-3-เดือน-ธ.ค.-66.pdf – Downloaded 4 times – 42 KB


Download “02.เดือนพฤศจิกายน 2567” 2.-งวด-2-เดือน-พ.ย-66.pdf – Downloaded 4 times – 39 KB


Download “01.เดือนตุลาคม 2567” 1.-งวด-1-เดือน-ต.ค.-66.pdf – Downloaded 7 times – 34 KB


รายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2566

Download “งวดที่ 7 เมษายน 2566 ถึง งวดที่ 12 กันยายน 2566” งวด-7-ถึง-12-เดือน-เมษายน-ถึง-กันยายน-2566.pdf – Downloaded 31 times – 233 KB


Download “06.เดือนมีนาคม 2566” งวด-6มีนาคม66ปีงบ66.pdf – Downloaded 19 times – 45 KB


Download “05.เดือนกุมภาพันธ์ 2566” งวด-5กุมภาพันธ์66ปีงบ66.pdf – Downloaded 12 times – 45 KB


Download “04.เดือนมกราคม 2566” งวด-4มกราคม66ปีงบ66.pdf – Downloaded 16 times – 45 KB


Download “03.เดือนธันวาคม 2565” งวด-3ธันวาคม65ปีงบ66.pdf – Downloaded 14 times – 42 KB


Download “02.เดือนพฤศจิกายน 2565” งวด-2พฤศจิกายน65ปีงบ66.pdf – Downloaded 14 times – 39 KB


Download “01.เดือนตุลาคม 2565” งวด-1ตุลาคม65ปีงบ66.pdf – Downloaded 14 times – 31 KBรายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2565

Download “12.เดือนกันยายน 2565” งวด-12-ปีงบ65.pdf – Downloaded 24 times – 48 KB


Download “11.เดือนสิงหาคม 2565” งวด-11-ปีงบ65.pdf – Downloaded 22 times – 46 KB


Download “10.เดือนกรกฎาคม 2565” งวด-10-ปีงบ65.pdf – Downloaded 19 times – 45 KB


Download “09.เดือนมิถุนายน 2565” งวด-9-ปีงบ65.pdf – Downloaded 23 times – 44 KB


Download “08.เดือนพฤษภาคม 2565” งวด-8-ปีงบ65.pdf – Downloaded 21 times – 43 KB


Download “07.เดือนเมษายน 2565” งวด-7-ปีงบ65.pdf – Downloaded 19 times – 42 KB


Download “06.เดือนม่ีนาคม 2565” งวด-6-ปีงบ65.pdf – Downloaded 46 times – 503 KB


Download “05.เดือนกุมภาพันธ์ 2565” งวด-5-ปีงบ65.pdf – Downloaded 45 times – 59 KB


Download “04.เดือนมกราคม 2565” งวด-4-ปีงบ65.pdf – Downloaded 45 times – 58 KB


Download “03.เดือนธันวาคม 2564” งวด-3-ปีงบ65.pdf – Downloaded 40 times – 58 KB


Download “02.เดือนพฤศจิกายน 2564” งวด-2-ปีงบ65.pdf – Downloaded 44 times – 56 KB


Download “01.เดือนตุลาคม 2564” งวด-1-ปีงบ65.pdf – Downloaded 46 times – 54 KBรายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2564

Download “01.เดือนตุลาคม-2563” 01.เดือนตุลาคม-2563.pdf – Downloaded 53 times – 60 KB


Download “02.เดือนพฤศจิกายน-2563” 02.เดือนพฤศจิกายน-2563.pdf – Downloaded 54 times – 61 KB


Download “03.เดือนธันวาคม-2563” 03.เดือนธันวาคม-2563.pdf – Downloaded 59 times – 61 KB


Download “04.เดือนมกราคม-2564” 04.เดือนมกราคม-2564.pdf – Downloaded 59 times – 61 KB