โครงการเลี้ยงเป็ด

     การเลี้ยงเป็ดเทศ แบ่งเป็น
     ตั้งแต่แรกเกิด – อายุ 3 สัปดาห์
     การฟักไข่จะให้เวลาประมาณ 35 วัน เมื่อลูกเป็ดเทศเกิด นำไปเลี้ยงในเล้า ซึ่งมีผ้าหรือกระสอบป่านตัดเย็บล้อมรอบเล้า เพื่อป้องกันลมโกรกถูกตัวลูกเป็ดพื้นเล้า ควรปูด้วยแกลบหรือวัสดุที่สะอาด หนาประมาณ 2 – 3 นิ้ว จัดวางหลอดไฟให้ความอบอุ่น เตรียมรางใส่อาหาร รางใส่น้ำไว้ในเล้าให้อาหารเป็ดวันละ 4 – 5 ครั้ง อุณหภูมิที่เหมาะสมใน การกกลูกเป็ดควรสังเกตจากปฏิกริยาของลูกเป็ดด้วย ถ้ามีลูกเป็ดนอนสุมทับกันและ มีเสียบงร้อง แสดงว่าอุณหภูมิต่ำเกินไป ต้องเพิ่มความอบอุ่นให้ ถ้าลูกเป็ดกระจายอยู่ และยืนอ้าปากหอบกางปีกแสดงว่าร้อนเกินไป ต้องลดอุณหภูมิลง ถ้าอุณหภูมิพอเหมาะ ลูกเป็ดจะนอนราบกับพื้นกระจาขอยู่ทั่วไป การกกลูกเป็ดควรกกประมาณ 3 สัปดาห์
     อายุ 4 – 12 สัปดาห์
โรงเรือนสำหรับเลี้ยงเป็ด ควรแห้งสะอาด ไม่มีน้ำขัง ป้องกันแดดและฝนได้ดี รางอาหารควรวางห่างจากรางน้ำ มีผัก หญ้าสด หรือผักตบชวาให้เป็ดกิน อาหารควรมีโปรตีนประมาณ 16% ถ้าเลี้ยงเป็ดเทศเพื่อจำหน่าย ควรจำหน่ายอายุ 10 – 12 สัปดาห์
     อายุประมาณ 13 – 24 สัปดาห์
ช่วงนี้เป็ดจะกินอาหารมากขึ้น การเจริญเติบโตน้อย จึงเลี้ยงด้วยอาหารให้ เพียงพอสำหรับรักษาขนาดและน้ำหนักชองเป็ดให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อาหารที่ให้ช่วงนี้ ควรมีโปรตีนประมาณ 14%
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
เป็ดที่จะเริ่มไข่เมื่ออายุ 28 สัปดาห์ วันหนึ่งควรให้อาหาร 2 ครั้ง เช้า – เย็น ประมาณที่ให้แม่พันธุ์ 130 – 150 กรัม/ตัว/วัน พ่อพันธุ์ 200 – 250 กรัม/ตัว/วัน อาหารที่ให้ควรมีโปรตีนประมาณ 15 – 18% สามารถไข่ได้ 2 ปี ลักษณะเป็ดเทศที่จะไข่มีขนสีดำเป็นมัน หน้าแดง ร้อง แม่เป็ดชอบไข่ในที่มืดสงบจึงควรมีรังไข่บุด้วยฟางหรือวัสดุแห่ง ๆ จัดไว้ในมุมมืดของเล้าสำหรับแม่เป็ด

     การป้องกันโรค
โรคที่สำคัญในเป็ดเทศ ได้แก่ โรคอหิวาต์ และโรคดั๊กเพล็ก จึงต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โรคอหิวาต์ ฉีดวัคซีนเมื่อเป็ดอายุ 1 – 1 เดือน ครึ่ง ปีละ 4 ครั้ง โดยฉีดเข้ากล้ามตัวละ 2 ซีซี โรคดั๊กเพล็ก ฉีดวัคซีนเมื่อเป็ดอายุ 21 วัน ปีละ 2 ครั้ง โดยฉีดเข้ากล้ามตัวละ 1 ซีซี