ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์นำเสนอผลงาน โครงงาน ไข่เค็มสมุนไพร   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไต์นำเสนอผลงาน

โครงงานเรื่อง "ไข่เค็มสมุนไพร"

"ไข่เค็ม”เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาแต่โบราณ ในการถนอมอาหารเพื่อใช้เก็บไว้บริโภคได้นานวัน เหมาะแก่การรับประทานกับข้าวต้มร้อนๆ หรือนำไมยำเป็นกับข้าว หรือกับแกล้มได้อร่อยไม่แพ้กัน ความนิยมในการบริโภคจึงมีอยู่ไม่เสื่อมคลายและได้พัฒนาไข่เค็มออกไปอีกหลากหลายรูปแบบ
โครงงานเรื่องไข่เค็มสมุนไพร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
55 ม.9 ต.ขุนทะเล  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี  84100

ผู้จัดทำโครงงาน
   
  
        นายสุภาพ  ชีทอง     ประธาน
  


  
     นางสาวอรอุมา  สมเพชร     กรรมการ  
     นางสาวนิศาวรรณ  ทับแก้ว    เลขานุการ
Web Page Maker, create your own web pages.