เฉลยแบบทดสอบ
อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

อย่าขี้โกงนะ ต้องทำแบบทดสอบก่อน

1. ก 6. ค 11. ก
2. ง 7. ง 12. ข
3. ค 8. ข 13. ง
4. ข 9. ค 14. ข
5. ข 10. ค 15. ค

hr2.gif (4742 bytes)

pbook_1.gif (43374 bytes)    shouse2.gif (223 bytes)