ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งขึ้นมา โดยยึดหลักทางการศึกษาที่ว่า “ทุกชีวิตเกิดมาในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษา ” นายซ้อน ศิวายพราหมณ์อดีตศึกษาธิการจังหวัดราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นอนาคตของการศึกษาว่าจะต้อง ก้าวไกล จึงได้ติดต่อขอสงวนที่ดินเพื่อการศึกษาของจังหวัดจากที่ทำการนิคมสร้างตนเองขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. 2496 จำนวน 600 ไร่ ซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย มี สภาพเป็นป่าเก่า ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร และได้ขอจัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2511 ชื่อว่า “โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี” สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2511 เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แห่งที่ ของประเทศไทยและเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งแรกของภาคใต้