ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

   รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1084640544
        รหัส Smis 8 หลัก : 84012009
        รหัส Obec 6 หลัก : 640544
    ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sueksa Songkhro Surat Thani
                              ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 9 ถ.สุราษฎร์ฯ-นาสาร
                            ตำบล : ขุนทะเล
                           อำเภอ : เมือง
                          จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
                รหัสไปรษณีย์ : 84100
                       โทรศัพท์ : 077-355481
                         โทรสาร : 077-355334
             ระดับที่เปิดสอน : ประถม-มัธยมศึกษา
          วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2511
                             อีเมล์ : sksrtschool@gmail.com
                         เว็บไซต์ : sksrt.ac.th