• ศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่

  ศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่

 • ศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

  ศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

 • กาชาดเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพฯ

  กาชาดเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพฯ

 • ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2561

  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2561

 • พิธีมอบทุนการศึกษา​ มูลนิธิสงเราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร​ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  พิธีมอบทุนการศึกษา​ มูลนิธิสงเราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร​ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กิจกรรมค่ายประดิษฐ์สมองกลครั้งที่ 2

  กิจกรรมค่ายประดิษฐ์สมองกลครั้งที่ 2