• กีฬาสานสัมพันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7

  กีฬาสานสัมพันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7

 • มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

  มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน

  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน

 • รองผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมปลูกต้นไม้โครงการผืนป่าพระบารมี

  รองผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมปลูกต้นไม้โครงการผืนป่าพระบารมี

 • กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

  กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ