การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry

[smartslider3 slider=”4″]

                  ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี