พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถใน รัชกาลที่ 9

[smartslider3 slider=2]